MS Excelda matematik amallar va funksiyalarni qo`llash

Axborot muallifi: Baykeldiyev Jurabek

Qo`shilgan sana: 2018-11-16

MS Excelda matematik  amallar va funksiyalarni  qo`llash

Formulalarning qo’llanilishi

Jadval muharririda hujjat yaratishdan asosiy maqsad formulalar bo’yicha Hisoblashlar olib borishdir.
Formula ma`lumotlarni qayta ishlashning asosiy vositasidir.
Formula turli yacheykalarda joylashgan  ma`lumotlarni bog’laydi va ular asosida yangi qiymatlar hosil qiladi.
Formula yozish qoidasi
Formula jadval muharriri qoidalari asosida yozilgan matematik ifoda hisoblanadi.
Formula tarkibi:
konstantalar (hisoblash jarayonida o’zgarmaydigan qiymatlar (sonlar),
o’zgaruvchilar,
arifmetik amal belgilari («+», «-», «*», «/»),
qavslar,
funksiyalar.

Funksiyalarni qo’llash

Funksiyalar elektron jadvallarda murakkab hisoblashlarni bajarish imkonini beradi.
Excel 2007 da 11 turdagi bir qancha standart funksiyalar mavjud:
Matematik;
Statistik;
Matnli;
Logik va boshqalar.
MATEMATIK funksiyalar
 

Yozilishi

Qo’llanilishi

КОРЕНЬ(16)=4

Kvadrat ildizni hisoblash

ABS(-274)=274

Sonning absolyut qiymatini (modulini) hisoblash

ЦЕЛОЕ(5,5)=5

KICHIK  BUTUN  SONGACHA  YAXLITLAYDI

STEPEN(3;4)=81

SONNI  DARAJAGA  KO`TARISH

OSTAT(45,7)=3

QOLDIQNI  HISOBLAYDI

СUMM(G4:G13)=330

0 va 1 oralig’idagi tasodifiy qiymatlarni hisoblash

 

STATISTIK funksiyalar

Yozilishi

Qo’llanilishi

МИН(1,2,-7)=-7

Ko’rsatilgan sonlar minimalini hisoblash

МАКС(1,2,-7)=2

Ko’rsatilgan sonlar maksimalini hisoblash

СРЕДZNACH(1,2,6)=3

Ko’rsatilgan sonlar o’rta arifmetigini hisoblash

 

MATNLI funksiyalar

Yozilishi

Qo’llanilishi

ДЛСТР(«МЕН»)

Matndagi  belgilar sonini  aniqlaydi

ЗАМЕНИТЬ(«мен»;3;1;»хр»)=«мехр»

Eski matnning  belgilarini  ko`rsatilgan  joydan  boshlab berilgan sondagi belgilarni  yangisiga almashtiradi

Значение(«1024,25»)

=1024,25

Matn  ko`rinishidagi  sonni songa  o`tkazadi

Сцепить(14; «-феврал»)=«14-феврал»

Bir  nechta matnni bitta  matnga  o`tkazadi

 

Mantiqiy funksiyalar

И(shart1;shart2;…) – «И» mantiqiy amali qiymatini hisoblaydi (ROST yoki YOLG’ON)(“VA”)(“*”)
ИЛИ(shart 1; shart 2;…) - «ИЛИ» mantiqiy amali qiymatini hisoblaydi (ROST yoki YOLG’ON)(“YOKI”)(“+”)

       ЕСЛИ(shart; Rost_qiymat;1GA TENG Yolg’on_qiymat;2GA TENG)

 

(465) marta o`qildi